Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2017 (Ke-30)-Lembaga Pengurus, PIBG dan Pengetua Puan Chia Gaik Nooi bagi SJK(C) Kuala Kemaman, Terengganu

Lembaga Pengurus, PIBG dan Pengetua Puan Chia Gaik Nooi bagi SJK(C) Kuala Kemaman, Terengganu

Pengetua dan kedua-dua organisasi ini telah bekerjasama dengan baik untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang budaya, persekitaran, pentadbiran, perkhidmatan dan pengajaran. Usaha mereka menjadikan sekolah yang terletak di perkampungan nelayan pantai timur Semenanjung Malaysia ini satu keajaiban pendidikan.

The headmistress and the two organizations collaborated well to achieve excellence in the fields of culture, environment, administration, service, and teaching. Their efforts made this school which located at east coast fishing village of Peninsular Malaysia became an educational miracle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *