Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2021 (Ke-34)-Kadazandusun Language Foundation, KLF

Kata-kata Pujian

Dedikasi Yayasan Bahasa Kadazandusun yang berterusan dalam mengekalkan dan memelihara bahasa dan budaya Kadazandusun, memperkasakan perkembangan Bahasa ibunda dengan menjalankan kajian akademik, latihan guru dan penyusunan kamus, serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan  pembelajaran bahasa ibunda, telah memberi kesan positif  kepada  usaha-usaha untuk mengekalkan kepelbagaian bahasa dan warisan budaya kaum minoriti.

Ucapan Penerima Anugerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *