Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2016 (Ke-29)-En. Teng Yit Choy@Teng Jee Kau (Pengetua) dari Melaka

En. Teng Yit Choy@Teng Jee Kau (Pengetua) dari Melaka

En. Teng telah melaksanakan dasar pendidikan berasaskan nilai kemanusiaan dan bertanggungjawab dalam usaha melatih guru untuk sekolah menengah swasta Cina beliau. Sebagai seorang pakar dalam isu pendidikan, beliau telah banyak memberi sumbangan kepada pendidikan Cina di Malaysia.

Mr. Teng has pushed for a humanistic approach in education and trained the teachers at his Chinese independent secondary school. He was very learned in education issues and had contributed greatly towards Chinese education in Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *