Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2011 (Ke-24)-Puan Ho Wooi Cheng dari Kuala Lumpur

Puan Ho Wooi Cheng dari Kuala Lumpur

Puan Ho telah meyumbang tenaganya dalam perancangan perkembangan kurikulum bahasa Mandarin di sekolah-sekolah kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan salah seorang pembela pendidikan bahasa ibunda yang jarang dikenali ramai.

Mdm. Ho dedicated herself towards the curricular development of Mandarin classes in Malaysian government schools. She was one of the lesser known heroes of mother tongue education.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *