Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2000 (Ke-13)-En. Wong Kim Long dari Bahau, Negeri Sembilan

En. Wong Kim Long dari Bahau, Negeri Sembilan

En. Wong giat mengatasi pelbagai masalah supaya pembinaan SJK(C) Kelpin, Seremban, Negeri Sembilan dapat dijalankan dengan lancar.

Mr. Wong strove to overcome many obstacles to revive Kelpin Chinese Primary School in Seremban, Negeri Sembilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *