Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 1995 (Ke-8)-En. Ch’ng Kong Hooi dari Alor Setar, Kedah

En. Ch’ng Kong Hooi dari Alor Setar, Kedah

En. Ch’ng telah banyak berkhidmat untuk pendidikan Cina melalui sumbangan kewangan dan penglibatan peribadi. Pada tahun 1970an, beliau tegas melindungi hak-hak lembaga pengurus sekolah apabila pegawai pendidikan negeri membuat keputusan untuk menugaskan tenaga pengajar dan pentadbir ke sekolah.

Mr. Ch’ng has served Chinese education well through donations and also personal involvement. During the 1970s, when the State Education Officer took liberty of allocating school’s administrative/teaching staff, he stood firm to safeguard the board of management’s rights.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *