Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2020 (Ke-33)-Mendiang Lee Hing @ Lee Choo

Mendiang Lee Hing @ Lee Choo

Mendiang En Lee Hing @ Lee Choo merupakan seorang pemimpin terkemuka di daerah Kajang yang telah mengabdikan hidupnya demi Sekolah Rendah dan Menengah Yu Hua, Kajang.  Beliau juga berjaya menyakinkan Badan Amanah Perbendaharaan Sekolah Fah Khiu untuk mendermakan tanah kepada Merdeka Univeristy Berhad. Demikian, Bangunan Dong Jiao Zong dapat dibina atas tapak tanah kepunyaan sendiri dan penubuhan Kolej Universiti New Era. Justeru, pengiktirafan sumbangan beliau harus diberikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *