Penerima Anugerah Semangat Lim Lian Geok 2020 (Ke-33)-Dr. Wong Sien Biang

Dr. Wong Sien Biang

Dr. Wong Sien Biang merupakan seorang ahli pendidikan yang giat aktif dalam aktiviti – aktiviti sosial dalam masyarakat. Beliau melatih guru Bahasa Cina, mempelopori sastera kanak-kanak, mempromosikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membacadan mempopularkan prinsip-prinsip Buddha. Beliau merupakan model yang boleh diteladani di kalangan pendidik kerana beliau banyak berkecimpungan dalam aktiviti kemasyarakatan dan pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *