Menu

森美兰联委会名单

主席 :刘志文 (森华堂署理主席)
署理主席:李子强(森校友联主席)
副主席 :拿督張贤炳 (森董联会主席) 、陈永明 (森华堂主席) 、  谢立意 (森华教师会主席)
秘书 :颜淑美(森校友联副主席)
副秘书 :趙志光校长
财政 :刘双赈校长
副财政 :吳立滄(森董联会总务)

学术小组:彭友娣校长      :黄耀权校长
华教节小组:梁丹亮          :刘祥忠
文宣组:谢联发校长          :王金忠校长、崔福盛
公民社会组:萧文庆          :陈国新
委员 :李国辉校长、谢江发、萧福财、陈金鳞